Om YTF avd. 2/202

― Avdeling 2 og 202
 

 

Fakta om YTF:

Yrkestrafikkforbundet er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. Forbundets organisasjonsområde er ansatte i bedrifter som utfører transport av personer og / eller gods og tilknyttet virksomhet, og ansatte på grossistterminaler.

 

Om avdeling 2 og 202:

Avdeling 2 omfatter region Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og er YTFs største tilknyttede avdeling med ca. 1500 medlemmer. Avdeling 2 organiserer ansatte på Bussbransjeavtalen (BBA). BBA er tariffavtalen for bussjåfører, bybaneførere, vaskere, renholdere og verkstedsarbeidere som arbeider ved bussavdelinger eller på Bybanen. Avdeling 2 har et tett samarbeid med avdeling 202, funk­sjon­ærene i avdeling 2.

 

YTFs hovedoppgaver er:

 • Å bedre medlemmenes lønns- og arbeids­vilkår
 • Å øke medlemmenes faglige kompe­tanse
 • Å gi bedre skolering av tillitsvalgte
 • Å høyne yrkets sosiale status
 • Å ha en fruktbar dialog med offent­lige myndig­heter
 • Å påvirke politiske beslutninger om yrkets vilkår
 • Å få gratis juridisk hjelp i arbeids­forhold
 • Å gi juridisk veiledning i private forhold
 

 

Kontakt avd. 2/202

 


 

Avdeling 2 og 202s historie:

Avdelingen er historisk et resultat av store endringer innenfor busselskapene de siste 15 årene. Med oppkjøp og fusjoner av små og store busselskaper har dette resultert i at vi er den største YTF avdelingen i landet. Avdeling 2 Norheimsund var en av de første foreningsavdelingene, med opphav fra 1955.

Vi har valgt å bruke dette historiske lave avdelingsnummeret videre. Fram til 2001 hadde Hordaland følgende YTF avdelinger:

 • Avd. 2 Norheimsund
 • Avd. 3 Odda (Deler av avd. 3)
 • Avd. 4 Bergen & Omegn, tidligere BNR
 • Avd. 8 Utåker-Rosendal fra Kvinnherad
 • Avd. 18 Bremnes fra Bømlo
 • Avd. 33 Voss & Omland, tidligere BHV
 • Avd. 34 Tysnes
 • Avd. 63 Vest Trafikk som ble stiftet i 1992 ved fusjonen mellom Rutelaget Askøy Bergen Billag, Rutelaget Bergen Vest og Øygarden og Sotra Rutelag.
 • Avd. 79 Stord
 • Avd. 80 Gaia Trafikk som er en sammenslutning av selskapene: Åsane Billag, Fana, Os, Milde og Bergen Sporvei.

I 2009:

 • Avd. 64 Firda Billag
 • Nobina Nordhordland og Stord
 • Modalen-Eksingedalen Billag
 • Avd. 18 Turistbuss Bergen.

Alle disse selskapene og avdelingene har nå blitt til Avdeling 2/202.

 

bildebanner
bildebanner
 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: