Skift- og overtidstillegg BBA

Avdeling 2/202 har laget en oversikt over når de ulike ubekvem- og overtidstilleggene slår inn, og hvor mye de utgjør for den enkelte.

Skift­- og over­tids­tillegg for sjå­fører på BBA

(Gjelder ikke turbil)

Skifttillegg

Dagarbeid  ordinær lønn:

 • Hverdager kl. 06.00 – 19.00
 • Lørdag kl. 06.00 – 15.00

Ved anbud utlyst etter 1.7.2012 utbetales 25 % tillegg av den ordi­nære time­lønn kl. 06.00 – 15.00 på lørdag. (Gjelder ikke Nettbuss­avtalen.)

Ved anbud utlyst etter 1.7.2016 utbetales 40 % tillegg av den ordi­nære time­lønn kl. 06.00 – 24.00 på lørdag.

 

Nattarbeid — 25 % tillegg:

 • Hverdager kl. 19.00 – 06.00
 • Lørdag kl. 00:00 – 06.00

 

Helgearbeid — 40 % tillegg:

 • Lørdag kl. 15.00 – 24.00
 • Søndag kl. 00.00 – 24.00

Ved anbud utlyst etter 1.7.2016 utbetales 40 % tillegg for skift som starter før søndag kl. 24.00 og frem til skiftets slutt, men ikke lenger enn til mandag kl. 06.00.

Ubekvemstilleggene på 25% og 40% utbetales ikke dersom arbeidet er godtgjort med overtidstillegg.

 

Helligdagsarbeid — 100 % tillegg:

 • Jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften kl. 15.00 – 24.00

Kl. 00.00 – 24.00:

 • Nyttårsdag
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag
 • 1. og 17. mai
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 1. og 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag

 Jul- og nyttårsaften utbetales med 100 % ubekvemtillegg og 100 % overtid (200 %) i tidsrommet fra kl. 18.00 – 24.00

Bussbransjeavtalen: BBA § 6.1, BBA § 4.3 — Nettbussavtalen: NBA § 6.1, NBA § 4.3

 

Deltvakttillegg (utenfor Oslo) ved sam­men­heng­ende opphold ut over én time på stasjon­erings­stedet:

 • Anbud utlyst / kontrakter inngått før 01.06.10:
  Én time­lønn pr. dag.
 • Anbud utlyst / kontrakter inngått etter 01.06.10:
  18 % av dag­sats 0-3 år inkludert YKB (3 moduler). Fag­brev­til­leg­g og bedrifts­intern modul regnes ikke med.

Overtidstillegg

Overtidsarbeid — 50 % tillegg:

 • Hverdager kl. 06.00 – 21.00
 • Lørdag og dager før helligdager kl. 06.00 – 13.00

 

Overtidsarbeid — 100 % tillegg:

 • Hverdager og natt til lørdag kl. 21.00 – 06.00
 • Lørdag og dager før helligdager kl. 13.00 – 24.00

Kl. 00.00 – 24.00:

 • Søndag og helligdager (røde dager i kalenderen)
 • 1. og 17. mai

 Jul- og nyttårsaften utbetales med 100 % ubekvemtillegg og 100 % overtid (200 %) i tidsrommet fra kl. 18.00 – 24.00

 

Overtidsbetaling ved forsinkelse:

Uforutsette forsinkelser på inntil 4 minutter er kompensert i timelønnen.

Diett ved overtid:

Over­tids­arbeid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt, betales med kr. 90 i diett hvis over­tids­arbeidet varer minst 2 timer og bedriften ikke skaffer mat.

Overtidsarbeid som vil vare mer enn 5 timer krever ytterligere forpleining, vanlig praksis er å utbetale dobbel diett (2 x kr. 90).

Ved overtid gjelder alltid:

Påbegynt halvtime skal lønnes som ½ time. Overtid utført samme dag skal alltid rundes oppover til nærmeste ½ time før lønns­be­regning.

Definisjon – overtid:

For ansatte i 100% stilling, regnes overtid som arbeid utover den fastsatte arbeidsplan.

For ansatte i stillinger lavere enn 100%, regnes arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor ordinær arbeidstid, som merarbeid, og utover dette som over­tids­arbeid. Merarbeid utløser ikke krav på overtidstillegg.

Bussbranssjeavtalen BBA § 4.6, BBA § 4.3 — Nettbussavtalen: NBA § 4.6, NBA § 4.3

 

Hvor mye overtid kan du arbeide?

Maksimalt 10 timer i løpet av syv dager, 25 timer over fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Med tariffavtale kan tillitsvalgte avtale skriftlig inntil 20 timer i løpet av syv dager, 50 timer over fire sammenhengende uker og 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Litt høyere antall overtidstimer kan avtales med Arbeidstilsynet i spesielle tilfeller.

Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 (4, 5 & 8), Bussbransjeavtalen BBA § 4.2, Nettbussavtalen NBA § 4.2
 

Fint med tariffavtale!

Arbeids­miljø­lovens minste­krav for skift- og over­tids­tillegg er dårligere enn vil­kårene som er avtalt i tariff­avtalen (Buss­bransje­avtalen og Nett­buss­avtalen).

Arbeids­miljø­loven stiller minste­krav om 40 % over­tids­tillegg. Tariff­avtalen gir deg 50 % og 100 % tillegg.

Arbeidsmiljøloven stiller ikke krav til ubekvem­tillegg for natt-, helg-, helligdags- og delt­vakt­arbeid. Tariffavtalen og fagforeningene sikrer deg de ekstra lønns­tilleggene. Derfor sier vi at det er fint med tariffavtale som sikrer deg bedre lønn og trygge vilkår!

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: