Informasjonskapsler (‘cookies’)

 

YTF avd. 2's person­vern­erklæring

 

Om Yrkestrafikk­forbundet

Yrkestrafikk­forbundet (YTF) er et fagforbund som organiserer arbeidstakere innen transport- og logistikk­sektoren. Vi behandler person­opp­lysninger for å administrere medlems­forholdet til våre medlemmer, samt forestå juridisk saksbehandling for disse.

Bruk av person­opp­lysninger reguleres av person­opplysnings­loven, EUs forordning om personvern og eventuelt andre relevante lover.

YTF avd. 2 behandler dine person­opp­lysninger i tråd med Yrkestrafikk­forbundets regler.

 

Behandlingsansvarlig

Yrkestrafikk­forbundet ved forbunds­styret har det overordnede ansvaret for at Yrkestrafikk­forbundets behandling av person­opp­lysninger foregår etter person­opp­lysnings­lovens bestemmelser (behandlings­ansvarlig).

Oversendes opplysninger om deg til YTFs samarbeids­partnere­/­tjeneste­leverandører, vil tjeneste­leverandøren være data­behandler for disse opplysningene.

 

person­vern­ombud

Yrkestrafikk­forbundets person­vern­ombud er: Advokat Josefine Wærstad
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 406 03 700

Medlemmer kan henvende seg til person­vern­ombudet med person­vern­relaterte spørsmål.

 

person­opp­lysninger tilknyttet medlemskap i Yrkestrafikk­forbundet

Behandlingen av person­opp­lysninger i forbindelse med opprettelse og administrering av medlemskap i Yrkestrafikk­forbundet foretas av ansatte i sekretariatet.

 

Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av medlemmers person­opp­lysninger foretas for å opprette, følge opp og administrere den enkeltes medlemskap samt benyttelse av medlems­fordeler.

Yrkestrafikk­forbundet behandler opplysninger om medlemmer i denne forbindelse med hjemmel (behandlingsgrunnlag) i person­opp­lysningslovens art 6 (1) b og 9 (2) d.

 

Hvilke opplysninger behandles

Yrkestrafikk­forbundet behandler følgende medlemsinformasjon:

  • Personalia (herunder navn, adresse, e-post, telefon, fødselsnummer, kjønn)
  • Kontingent og betalingsstatus
  • Arbeidssted, utdanning, yrke, eventuelle tillitsverv for YTF
  • Utbetaling av støtte til fagbrev, briller mv.
  • Endringer i arbeidsforhold (herunder dagpenger, permisjon og pensjon)
  • Helseopplysninger (herunder vedtak om arbeidsavklaringspenger og uføret)
  • Loggføring av dato for utsendelse av elektronisk medlemsoppfølging (herunder bekreftelse på innmelding/utmelding, utsendelse av nyhetsbrev, medlemsblad, kursdeltakelse, e-poster med diverse medlemsinformasjon)
  • Utmeldingsårsak

Yrkestrafikk­forbundet sender og mottar videre kontingentfiler og e-poster fra arbeidsgiver/lønningskontorer med person­opp­lysninger og trekkbeløp. Vi sender kontingentkrav med person­opp­lysninger til medlemmer uten trekk.

 

Tilgang til medlemsregisteret

Alle ansatte i YTFs sekretariat skal bistå våre medlemmer, og er avhengig av tilgang til medlemsregisteret. Alle ansatte undertegner en taushetserklæring ved tiltredelse. I tillegg har inntil to tillitsvalgte i den enkelte lokalavdeling tilgang til medlemsregisteret, begrenset til avdelingens medlemmer. Disse tillitsvalgte undertegner taushetserklæring når de gis tilgang.

 

Retting av opplysninger

Alle medlemmer har tilgang til «Min side» på ytf.no. «MinSide» er beskyttet med brukernavn og passord. Her kan man foreta retting og endring av egne opplysninger, samt endre samtykker som er gitt.

Forespørsel om endring, retting eller supplering av opplysninger kan for øvrig rettes til medlemsregisteret.

 

Sletterutiner

Medlemsopplysninger skal slettes når det ikke lenger er saklig behov for å oppbevare dem. person­opp­lysninger relatert til medlemsforholdet skal være oppdaterte og korrekte. Medlemsopplysninger slettes innen 2 måneder etter utmelding. Hvis medlemmet skylder kontingent, vil opplysningene kunne beholdes i inntil 2 år.

 

Saksbehandling

Behandling av medlemmers person­opp­lysninger foretas av advokater og rådgivere i sekretariatet i forbindelse med saksbehandling. Det innhentes særskilt samtykkeerklæring i forbindelse med juridiske saker.

Yrkestrafikk­forbundet behandler i denne forbindelse opplysninger om medlemmer med hjemmel (behandlingsgrunnlag) i art 6 (1) bokstav b, art 9 (1) bokstav b og art 9 (2) d.

Vårt saksbehandlersystem fungerer som et elektronisk saksmappesystem ved juridisk oppfølging, der relevant og nødvendig skriftlig korrespondanse i saken lagres.

Eventuelle fysiske saksmapper oppbevares innelåst, og saksmappen makuleres etter endt saksbehandling.

 

Hvem deler Yrkestrafikk­forbundet opplysningene med

Yrkestrafikk­forbundet utleverer ikke medlemsopplysninger til utenforstående/tredjeparter, utover at lister over medlemmer oversendes lønnsavdelingen i bedriftene. Oversikt over medlemmer overføres videre til våre samarbeidspartnere som Gjensidige og DNB (YS app) i henhold til databehandleravtale.

Hvis medlemmet ikke har gitt samtykke til annet, skal våre samarbeidspartnere kun benytte medlemslistene til å verifisere medlemskap i forbindelse med benyttelse av medlemsfordeler. Medlemslister sendes ikke elektronisk med mindre det er tilstrekkelig sikkerhet gjennom kryptering.

YTF gjennomfører i noen sammenhenger medlemsundersøkelser. Deltagelse i disse er frivillige og anonyme. Hvis vi benytter ekstern samarbeidspartner i denne forbindelse, inngås databehandleravtale.

 

Statistikk

Alle besøk på Yrkestrafikk­forbundets digitale kanaler etterlater elektroniske spor. Yrkestrafikk­forbundet bruker opplysningene til å lage statistikk, som for eksempel viser hvilke sider som er mest lest. På denne måten kan vi forbedre tjenestene på ytf2.no.

 

Cookies

Vi bruker ikke informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Informasjonskapslene vi bruker inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

 

Sikkerhet

Avd. 2 servere befinner seg hos PRO ISP og nettsidene driftes av avd. 2's datatillitsvalg. Der sensitive person­opp­lysninger sendes elektronisk gjøres dette kryptert.

 

 

Dine rettigheter som medlem

Medlemmer har krav på innsyn i de person­opp­lysningene som er registrert om dem selv. Uriktige opplysninger skal korrigeres, og opplysningene skal slettes når det ikke er behov for dem. Slike henvendelser rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. merket «personvernopplysninger».

Ved spørsmål eller uenighet om hvordan person­opp­lysninger behandles, kan person­vern­ombudet alltid kontaktes. Send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (person­vern­ombud) merket «person­opp­lysninger».

Medlemmer har videre rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av person­opp­lysninger:

 

Datatilsynet
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
telefon: 22 39 69 00

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: