Hjem

     

 

Lørdag 13. mai var 15 tillitsvalgte fra avdeling 2 med på kurset "Selvledelse og stressmestring for tillitsvalgte i YTF". Både Forbundsleder Jim Klungnes, og Nestleder Trude Valle var tilstede.

 

Tillitsvalgtes utfordringer har endret seg mye over kort tid. Problemstillingene forandrer seg i takt med tiden. Konkurranse og krav om effektivitet legger et press på arbeidstakerne. Tillitsvalgte lever i og med den samme hverdagen som alle andre, og skal i tillegg hjelpe medlemmer å ivareta sine interesser. Det er derfor viktig at tillitsvalgte oppdaterer seg på nye fagområder. Kurset handlet om å lære å takle og å leve med stresset som følger denne utviklingen.

mandag, 03 april 2017 17:57

Kort om ferie

 Kort info om ferie

søndag, 29 januar 2017 11:33

Årsmøteprotokoll 2017

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

YRKESTRAFIKKFORBUNDET AVD. 2/202

AVHOLDT PÅ PARK HOTELL VOSS 29. 01. 2017

torsdag, 22 september 2016 23:45

Jim Klungnes er ny forbundsleder

På helgas landsmøte ble Jim Klungnes valgt som ny leder i Yrkestrafikkforbundet (YTF).
– Jeg gleder meg til å begynne arbeidet for å nå de målene vi på landsmøtet har vedtatt, sier en stolt Klungnes.

torsdag, 22 september 2016 23:35

Oppsummering av Landsmøtet 2016

Landsmøte dag 1

Optimisme preget første dagen av YTFs 17. landsmøte. – YTF er et av få forbund i YS-systemet med medlemsvekst, påpekte forbundsleder Svein Furøy i sin åpningstale til landsmøte. Det er 170 delegater fra hele landet som har tatt turen til Bergen for helgas møte.

Side 1 av 4