Kontingent

 

Medlemskontingenten i YTF regnes i prosent av lønnen, og består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,15 prosent).

YTF-medlemmer i avdeling 2 betaler en kontingent (sentral + lokal) for 2024 som er maksimalt kr. 665,- og minimum kr. 117,- per måned. Du får skattefradrag for inntil 8 000 kroner av kontingenten f.o.m. inntektsåret 2024.

travel 462125 400x300

Kontingenten går først og fremst til å trygge din arbeidshverdag på veien. Foto: Pixabay

Den sentrale kontingenten går til:

 • Juridisk assistanse
 • Rådgivere
 • Forhandlinger
 • Kurs og opplæring
 • Hjelpekassen for briller og fysioterapi
 • Støtte til regionene
 • Informasjon og markedsføring
 • Administrasjon
 • Streikefond
 • Tilbakeførte midler til avdelingene
 • Drift av organisasjonen

 

Den lokale kontingenten går til:

 • Medlemspleie
 • Lokale arrangementer (f.eks. grillturné og julevalgmøter)
 • YTF-effekter slik som penner, slipsnåler, velkomstgave til nye medlemmer m.m.
 • Bevertning på medlemsmøter

 

Medlemmer som ikke har kontingenttrekk hos arbeidsgiver, skal betale kontingenten med avtalegiro. Når du mottar første faktura og betaler denne via nettbanken så vil du få valget om å opprette avtalegiro der. Hvis du arbeider mindre enn 100 % stilling, betaler du en lavere kontingent.

 

Skoleelever innenfor transport og logistikk fagene og lærlinger er fritatt for kontingenten, men har likevel mulighet til å søke om støtte til fagbrev. Som skoleelev og lærling har du også rett på juridisk bistand.

 

Ved sykdom betaler du full kontingent i et år enten gjennom trekk hos arbeidsgiver eller hos NAV hvis du får penger derfra under sykdom. Dersom man er syk utover 1 år og går over på arbeidsavklaringspenger fra NAV er du fritatt for kontingent. Det forutsetter at du sender oss kopi av vedtaket du har fått fra NAV, og merk at fritaket gjelder fra datoen du sender oss NAV-vedtaket.

 

Er du pensjonistmedlem? Da er du fritatt for kontingent, men kan velge å betale 350 kroner i året for et medlemskap i pensjonistforeningen. Er du yrkesaktiv pensjonist betaler du derimot kontingent etter vanlige satser. Mer om dette kan du lese på pensjonistenes side.

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: