Sjåfører på BBA uten frikorttillegg 1.10.2020

Lønns­ta­bel­ler ‒ Sjå­før­er på BBA, uten fri­kort­til­legg*

* frikorttillegg utgjør kr. 2,- pr. time (37,5 t) eller kr. 326,- pr. måned.

Tabellen er normal­lønns­satser og gir i 2020 et gene­relt til­leg­g på kr. 2,00 fra 1.4.2020 + kr. 3,50 fra 1.10.2020. Fagbrevtillegg øker med kr. 1,00 fra 1.10.2020.

Sjå­før uten fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
200,44
50,11
80,18
30 868
3-6 år
205,73
51,43
82,29
31 683
6-9 år
208,91
52,23
83,56
32 172
9 år +
212,08
53,02
84,83
32 661
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
203,61
50,90
81,45
31 357
3-6 år
208,91
52,23
83,56
32 172
6-9 år
212,08
53,02
84,83
32 661
9 år +
215,26
53,81
86,10
33 150
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
206,79
51,70
82,72
31 846
3-6 år
212,08
53,02
84,83
32 661
6-9 år
215,26
53,81
86,10
33 150
9 år +
218,43
54,61
87,37
33 639
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
209,96
52,49
83,99
32 335
3-6 år
215,26
53,81
86,10
33 150
6-9 år
218,43
54,61
87,37
33 639
9 år +
221,61
55,40
88,64
34 128
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
213,14
53,29
85,26
32 824
3-6 år
218,43
54,61
87,37
33 639
6-9 år
221,61
55,40
88,64
34 128
9 år +
224,78
56,20
89,91
34 617
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før uten fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
189,37
47,34
75,75
30 868
3-6 år
194,37
48,59
77,75
31 683
6-9 år
197,37
49,34
78,95
32 172
9 år +
200,37
50,09
80,15
32 661
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
192,37
48,09
76,95
31 357
3-6 år
197,37
49,34
78,95
32 172
6-9 år
200,37
50,09
80,15
32 661
9 år +
203,37
50,84
81,35
33 150
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
195,37
48,84
78,15
31 846
3-6 år
200,37
50,09
80,15
32 661
6-9 år
203,37
50,84
81,35
33 150
9 år +
206,37
51,59
82,55
33 639
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
198,37
49,59
79,35
32 335
3-6 år
203,37
50,84
81,35
33 150
6-9 år
206,37
51,59
82,55
33 639
9 år +
209,37
52,34
83,75
34 128
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
201,37
50,34
80,55
32 824
3-6 år
206,37
51,59
82,55
33 639
6-9 år
209,37
52,34
83,75
34 128
9 år +
212,37
53,09
84,95
34 617
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

Sjå­før med fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
212,08
53,02
84,83
32 661
3-6 år
217,37
54,34
86,95
33 476
6-9 år
220,55
55,14
88,22
33 965
9 år +
223,72
55,93
89,49
34 454
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
215,26
53,81
86,10
33 150
3-6 år
220,55
55,14
88,22
33 965
6-9 år
223,72
55,93
89,49
34 454
9 år +
226,90
56,73
90,76
34 943
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
218,43
54,61
87,37
33 639
3-6 år
223,72
55,93
89,49
34 454
6-9 år
226,90
56,73
90,76
34 943
9 år +
230,08
57,52
92,03
35 432
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
221,61
55,40
88,64
34 128
3-6 år
226,90
56,73
90,76
34 943
6-9 år
230,08
57,52
92,03
35 432
9 år +
233,25
58,31
93,30
35 921
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
224,78
56,20
89,91
34 617
3-6 år
230,08
57,52
92,03
35 432
6-9 år
233,25
58,31
93,30
35 921
9 år +
236,43
59,11
94,57
36 410
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før med fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
200,37
50,09
80,15
32 661
3-6 år
205,37
51,34
82,15
33 476
6-9 år
208,37
52,09
83,35
33 965
9 år +
211,37
52,84
84,55
34 454
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
203,37
50,84
81,35
33 150
3-6 år
208,37
52,09
83,35
33 965
6-9 år
211,37
52,84
84,55
34 454
9 år +
214,37
53,59
85,75
34 943
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
206,37
51,59
82,55
33 639
3-6 år
211,37
52,84
84,55
34 454
6-9 år
214,37
53,59
85,75
34 943
9 år +
217,37
54,34
86,95
35 432
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
209,37
52,34
83,75
34 128
3-6 år
214,37
53,59
85,75
34 943
6-9 år
217,37
54,34
86,95
35 432
9 år +
220,37
55,09
88,15
35 921
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
212,37
53,09
84,95
34 617
3-6 år
217,37
54,34
86,95
35 432
6-9 år
220,37
55,09
88,15
35 921
9 år +
223,37
55,84
89,35
36 410
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: