Sjåfører på BBA med frikorttillegg 1.10.2020

Lønns­ta­bel­ler ‒ Sjå­før­er på BBA, med fri­kort­til­legg*

* frikorttillegg utgjør kr. 2,- pr. time (37,5 t) eller kr. 326,- pr. måned.

Tabellen er normal­lønns­satser og gir i 2020 et gene­relt til­leg­g på kr. 2,00 fra 1.4.2020 + kr. 3,50 fra 1.10.2020. Fagbrevtillegg øker med kr. 1,00 fra 1.10.2020.

Sjå­før uten fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:
Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
202,56
50,64
81,02
31 194
3-6 år
207,85
51,96
83,14
32 009
6-9 år
211,02
52,76
84,41
32 498
9 år +
214,20
53,55
85,68
32 987
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
205,73
51,43
82,29
31 683
3-6 år
211,02
52,76
84,41
32 498
6-9 år
214,20
53,55
85,68
32 987
9 år +
217,37
54,34
86,95
33 476
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
208,91
52,23
83,56
32 172
3-6 år
214,20
53,55
85,68
32 987
6-9 år
217,37
54,34
86,95
33 476
9 år +
220,55
54,14
88,22
33 965
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
212,08
53,02
84,83
32 661
3-6 år
217,37
54,34
86,95
33 476
6-9 år
220,55
55,14
88,22
33 965
9 år +
223,72
55,93
89,49
34 454
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
215,26
53,81
86,10
33 150
3-6 år
220,55
55,14
88,22
33 965
6-9 år
223,72
55,93
89,49
34 454
9 år +
226,90
56,73
90,76
34 943
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før uten fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
191,37
47,84
76,55
31 194
3-6 år
196,37
49,09
78,55
32 009
6-9 år
199,37
49,84
79,75
32 498
9 år +
202,37
50,59
80,95
32 987
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
194,37
48,59
77,75
31 683
3-6 år
199,37
49,84
79,75
32 498
6-9 år
202,37
50,59
80,95
32 987
9 år +
205,37
51,34
82,15
33 476
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
197,37
49,34
78,95
32 172
3-6 år
202,37
50,59
80,95
32 987
6-9 år
205,37
51,34
82,15
33 476
9 år +
208,37
52,09
83,35
33 965
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
200,37
50,09
80,15
32 661
3-6 år
205,37
51,34
82,15
33 476
6-9 år
208,37
52,09
83,35
33 965
9 år +
211,37
52,84
84,55
34 454
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
203,37
50,84
81,35
33 150
3-6 år
208,37
52,09
83,35
33 965
6-9 år
211,37
52,84
84,55
34 454
9 år +
214,37
53,59
85,75
34 943
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

Sjå­før med fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,20
53,55
85,68
32 987
3-6 år
219,49
54,87
87,80
33 802
6-9 år
222,67
55,67
89,07
34 291
9 år +
225,84
56,46
90,34
34 780
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
217,37
54,34
86,95
33 476
3-6 år
222,67
55,67
89,07
34 291
6-9 år
225,84
56,46
90,34
34 780
9 år +
229,02
57,25
91,61
35 269
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
220,55
55,14
88,22
33 965
3-6 år
225,84
56,46
90,34
34 780
6-9 år
229,02
57,25
91,61
35 269
9 år +
232,19
58,05
92,88
35 758
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
223,72
55,93
89,49
34 454
3-6 år
229,02
57,25
91,61
35 269
6-9 år
232,19
58,05
92,88
35 758
9 år +
235,37
58,84
94,15
36 247
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
226,90
56,73
90,76
34 943
3-6 år
232,19
58,05
92,88
35 758
6-9 år
235,37
58,84
94,15
36 247
9 år +
238,54
59,64
95,42
36 736
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før med fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.10.2020:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
202,37
50,59
80,95
32 987
3-6 år
207,37
51,84
82,95
33 802
6-9 år
210,37
52,59
84,15
34 291
9 år +
213,37
53,34
85,35
34 780
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
205,37
51,34
82,15
33 476
3-6 år
210,37
52,59
84,15
34 291
6-9 år
213,37
53,34
85,35
34 780
9 år +
216,37
54,09
86,55
35 269
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
208,37
52,09
83,35
33 965
3-6 år
213,37
53,34
85,35
34 780
6-9 år
216,37
54,09
86,55
35 269
9 år +
219,37
54,84
87,75
35 758
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
211,37
52,84
84,55
34 454
3-6 år
216,37
54,09
86,55
35 269
6-9 år
219,37
54,84
87,75
35 758
9 år +
222,37
55,59
88,95
36 247
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,37
53,59
85,75
34 943
3-6 år
219,37
54,84
87,75
35 758
6-9 år
222,37
55,59
88,95
36 247
9 år +
225,37
56,34
90,15
36 736
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: