Sjåfører på BBA med frikorttillegg 1.4.2022

Lønns­ta­bel­ler ‒ Sjå­før­er på BBA, med fri­kort­til­legg*

* frikorttillegg utgjør kr. 2,- pr. time (37,5 t) eller kr. 326,- pr. måned.

Tabellen er normal­lønns­satser og gir et gene­relt til­leg­g på kr. 4,- fra 1.4.2022.

Sjå­før uten fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2022:
Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
211,82
52,95
84,73
32 620
3-6 år
217,11
54,28
86,84
33 435
6-9 år
220,28
55,07
88,11
33 924
9 år +
223,46
55,87
89,38
34 413
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,99
53,75
86,00
33 109
3-6 år
220,28
55,07
88,11
33 924
6-9 år
223,46
55,87
89,38
34 413
9 år +
226,64
56,66
90,65
34 902
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
218,17
54,54
87,27
33 598
3-6 år
223,46
55,87
89,38
34 413
6-9 år
226,64
56,66
90,65
34 902
9 år +
229,81
57,45
91,92
35 391
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
221,34
55,34
88,54
34 087
3-6 år
226,64
56,66
90,95
34 902
6-9 år
229,81
57,45
91,92
35 391
9 år +
232,99
58,25
93,19
35 880
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
224,52
56,13
89,81
34 576
3-6 år
229,81
57,45
91,92
35 391
6-9 år
232,99
58,25
93,19
35 880
9 år +
236,16
59,04
94,46
36 369
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før uten fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2022:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
200,12
50,03
80,05
32 620
3-6 år
205,12
51,28
82,05
33 435
6-9 år
208,12
52,03
83,25
33 924
9 år +
211,12
52,78
84,45
34 413
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
203,12
50,78
81,25
33 109
3-6 år
208,12
52,03
83,25
33 924
6-9 år
211,12
52,78
84,45
34 413
9 år +
214,12
53,53
85,65
34 902
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
206,12
51,53
82,45
33 598
3-6 år
211,12
52,78
84,45
34 413
6-9 år
214,12
53,53
85,65
34 902
9 år +
217,12
54,28
86,85
35 391
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
209,12
52,28
83,65
34 087
3-6 år
214,12
53,53
85,65
34 902
6-9 år
217,12
54,28
86,85
35 391
9 år +
220,12
55,03
88,05
35 880
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
212,12
53,03
84,85
34 576
3-6 år
217,12
54,28
86,85
35 391
6-9 år
220,12
55,03
88,05
35 880
9 år +
223,12
55,78
89,25
36 369
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

Sjå­før med fagbrev35,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2022:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
226,64
56,66
90,65
34 902
3-6 år
231,93
57,98
92,77
35 717
6-9 år
235,10
58,78
94,04
36 206
9 år +
238,28
59,57
95,31
36 695
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
229,81
57,45
91,92
35 391
3-6 år
235,10
58,78
94,04
36 206
6-9 år
238,28
59,57
95,31
36 695
9 år +
241,45
60,36
96,58
37 184
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
232,99
58,25
93,19
35 880
3-6 år
238,28
59,57
95,31
36 695
6-9 år
241,45
60,36
96,58
37 184
9 år +
244,63
61,16
97,85
37 673
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
236,16
59,04
94,46
36 369
3-6 år
241,45
60,36
96,58
37 184
6-9 år
244,63
61,16
97,85
37 673
9 år +
247,80
61,95
99,12
38 162
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
239,34
59,83
95,73
36 858
3-6 år
244,63
61,16
97,85
37 673
6-9 år
247,80
61,95
99,12
38 162
9 år +
250,98
62,74
100,39
38 651
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

 

 

Sjå­før med fagbrev37,5 t BBA uten­for Oslo og Akers­hus — fra 01.04.2022:

 

Uten kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
214,12
53,53
85,65
34 902
3-6 år
219,12
54,78
87,65
35 717
6-9 år
222,12
55,53
88,85
36 206
9 år +
225,12
56,28
90,05
36 695
Én kompetansemodul
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
217,12
54,28
86,85
35 391
3-6 år
222,12
55,53
88,85
36 206
6-9 år
225,12
56,28
90,05
36 695
9 år +
228,12
57,03
91,25
37 184
To kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
220,12
55,03
88,05
35 880
3-6 år
225,12
56,28
90,05
36 695
6-9 år
228,12
57,03
91,25
37 184
9 år +
231,12
57,78
92,45
37 673
Tre kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
223,12
55,78
89,25
36 369
3-6 år
228,12
57,03
91,25
37 184
6-9 år
231,12
57,78
92,45
37 673
9 år +
234,12
58,53
93,65
38 162
Fire kompetansemoduler
Ansien­nitet
37,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-3 år
226,12
56,53
90,45
36 858
3-6 år
231,12
57,78
92,45
37 673
6-9 år
234,12
58,53
93,65
38 162
9 år +
237,12
59,28
94,85
38 651
Last ned tabellen:
PDF-format:
 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: