Årsmelding 2021

 

Året begynte med strenge korona regler, så årsmøte måtte holdes på Teams, men det ble gjennomført og vi gikk inn i 2021 med troen om at verden kommer til å bli normal igjen. Vi har opplevd at samfunnet åpner og må lukke igjen, så hva 2022 vil bringe av frihet er det bare å vente å se.

Avd.2 har i 2021 gjennomført styremøter på hybrid måten med Teams møter og noen fysisk til stede i egnet møtelokale.

Fra gamle Sogn og Fjordane har det nye Billettsystemet/Sone blitt vedtatt i Fylkestinget.

Dette innebærer at sonemodellen for kollektivtrafikken, som fra før er innført i tidligere Hordaland, blir utvida til å gjelde tidligere Sogn og Fjordane, som blir delt inn i tre soner. Med de sju sonene i Hordaland, blir Vestland dermed delt inn i 10 takstsoner. Innafor kvar sone blir det lik billettpris. For de fleste i Sogn og Fjordane vil billettprisen gå ned. Sogn og Fjordane har hatt betydelig høyere kollektivpriser på lengre reiser enn i Hordaland.

Samarbeid med ekspressbussene
Fylkeskommunen ønsker å holde fram samarbeidet med de kommersielle ekspressbuss aktørene, men avtaleverket er ikke på plass ennå, og dette er en av tinga som vil bli arbeidet med i tida som kjem. 

Den nye sonestrukturen i Sogn og Fjordane medfører at det blir gratis for alle under seks år å reise kollektivt. Grensen for barnebillett blir økt til utgangen av året den reisende fyller 18 år. Ungdomsbilletten blir samordnet i hele fylket ved siste prisjustering i januar 2021. Det er kalkulert at billettinntektene vil bli redusert med 14,5 prosent med den nye sonemodellen. Det utgjør ca. 12 millioner kroner i forhold til 2019. På den andre side er det håp om at den nye sone strukturen vil føre til flere reisende.

I høst gjennomførte Avdeling 2 sin grillgjeng en vervetur i Vestland, med et meget vellykket resultat. Vi besøkte Keolis, Fana, Mannsverk, Haukås og Straume. Så gikk turen nordover der vi besøkte Førde, Stryn, Sogndal og Voss. Gjensidige var med fra Førde til Voss På deler av turen deltok også generalsekretæren i forbundet. Avdelingen har hatt en god vekst i medlemstallet for 2021.

Ytf måtte også gjennomføre representantskapsmøte på teams.

Etter lønnsforhandlingene ble det satt ned et utvalg som skulle jobbe med vår tariffavtale (BBA) der det er satt ned en styringsgruppe, hvor Linda Jæger sitter for YTF. I arbeidsgruppen har YTF tre representanter, Petter Louis Pettersen fra VY, Per Petterson fra Unibuss og Trude Valle nestleder i forbundet (Tide). I gruppen sitter også to fra Fellesforbundet, en fra Jernbaneforbundet og en fra Fagforbundet. Utvalget har til nå prøvd å snu på de fleste steiner for å finne ut hva som lar seg forhandle om. De skal rapportere til styringsgruppen som tar dette med inn i lønnsforhandlingene i 2022. Utvalget nærmer seg nå slutten av arbeidet.

I september gjennomførte YTF landsmøte fysisk, etter et års utsettelse. Her samlet de 125 delegater til en helg i Trondheim, hvor avdeling Vestland deltok med 12 representanter. Nytt forbundsstyre ble valgt, Jim Klungnes ble valgt for 4 nye år som leder. Avdeling Vestland er godt representert i det nye forbundsstyret med Trude Valle som nestleder og Ove Helleseth som styremedlem for funksjonærene.

Region Nordland samlet politikere, leverandører og havarikommisjonen mfl. til en buss sikkerhetskonferanse. Havarikommisjonen hadde en gjennomgang av ulykken der to Volvo busser treffer hverandre i liten fart. Sjåføren som overlevde ulykken var til stede, og vi fikk høre hans opplevelse av hendelsen.

YTF har arbeidet aktivt med påvirkning av arbeidet med forbedring av buss sikkerhet. Vi vil bruke erfaringene fra denne og andre hendelser til å jobbe videre med å bedre sikkerheten i buss. Bransjen har en lengre vei å gå en det som er ønskelig for å få dette på plass, men Samferdselsdepartementet har nå vedtatt at det skal arbeides videre med sikkerhet i buss. Ytf vi jobbe aktivt med at dette vil skje.

Vi har i 2021 klart å gjennomføre en god del av julevalgmøtene, men noen avdelinger måtte flytte møtet til 2022.
Vi ser frem til lettelse av korona slik at året 2022 blir et år med mer normale tilstander.

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: