Om YTF avd. 2

YTF er med deg hele veien...
YTF er med deg hele veien...

 • Fakta om YTF:

  Yrkestrafikkforbundet er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. Forbundets organisasjonsområde er ansatte i bedrifter som utfører transport av personer og / eller gods og tilknyttet virksomhet, og ansatte på grossistterminaler.

   

  Fakta om avdeling 2:

  Avdeling 2 omfatter region Hordaland / Sogn og Fjordane og er YTFs største tilknyttede avdeling med ca. 1500 medlemmer.

   

   

  Kontakt oss

 • YTFs hovedoppgaver er:

  • Å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

  • Å øke medlemmenes faglige kompetanse

  • Gi bedre skolering av tillitsvalgte

  • Å høyne yrkets sosiale status

  • Å ha en fruktbar dialog med offentlige myndigheter

  • Å få gratis juridisk hjelp i arbeidsforhold

  • Å gi juridisk veiledning i private forhold

 • 1

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss