Verksteds- og hjelpearbeidere
YTF er med deg hele veien...

 

 

Verkstedsarbeidere på BBA med fri­kort­til­legg ‒ fra 01.04.2016:

 

35,5 time / uke ‒ uten fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
175,78
43,94
70,31
27069
2-4 år
176,99
44,25
70,80
27257
4-6 år
178,66
44,67
71,47
27514
6-8 år
180,17
45,04
72,07
27746
8-10 år
183,17
45,79
73,27
28209
10 år +
186,18
46,54
74,47
28672
37,5 time / uke ‒ uten fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
166,07
41,52
66,43
27069
2-4 år
167,22
41,81
66,89
27257
4-6 år
168,80
42,20
67,52
27514
6-8 år
170,22
42,56
68,09
26746
8-10 år
173,06
43,27
69,22
28209
10 år +
175,90
43,98
70,36
27672
35,5 time / uke ‒ med fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
186,36
46,59
74,54
28699
2-4 år
187,58
46,89
75,03
28887
4-6 år
189,25
47,31
75,70
29144
6-8 år
190,75
47,69
76,30
29376
8-10 år
193,76
48,44
77,50
29839
10 år +
196,76
49,19
78,71
30302
37,5 time / uke ‒ med fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
176,07
44,02
70,43
28699
2-4 år
177,22
44,31
70,89
28887
4-6 år
178,80
44,70
71,52
29144
6-8 år
180,22
45,46
72,09
29376
8-10 år
183,06
45,77
73,22
29839
10 år +
185,90
46,48
74,36
30302
 
Verkstedsarbeidere på BBA uten fri­kort­til­legg ‒ fra 01.04.2016:

 

35,5 time / uke ‒ uten fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
37,5 time / uke ‒ uten fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
35,5 time / uke ‒ med fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
37,5 time / uke ‒ med fagbrev
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
 

 

 

Hjelpearbeidere på BBA med fri­kort­til­legg ‒ fra 01.04.2017:

 

35,5 time / uke
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
37,5 time
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
 

 

Hjelpearbeidere på BBA uten fri­kort­til­legg ‒ fra 01.04.2017:

 

35,5 time
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
37,5 time / uke
Ansien­nitet
35,5t
25%
40%
Mnd. lønn
0-2 år
167,73
41,93
67,09
25831
2-4 år
170,24
42,56
68,10
26217
4-6 år
171,08
42,77
68,43
26346
6-8 år
173,94
43,49
69,58
26787
8-10 år
171,08
42,77
68,43
26346
10 år +
173,94
43,49
69,58
26787
 

 

Vi er der for deg når du trenger oss